Bloody Revenge - Oliver Astley - böcker (9783817488605) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Français-Géorgien Le Temps Livre d'Images Bilingue Pour Enfants - Suzanne Carlson Richard Carlson Jr - böcker (9781728807607) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
I Run on Juice & Dreams of Unicorns Blank Lined Notebook Journal - Faith MacKenzie Dartan Creations - böcker (9781981662593) Bokhandel
The Best MLB Outfielders of All Time - Bo Smolka - böcker (9781624031168) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenFancy Nancy JoJo and the Twins - Jane O'Connor - böcker (9780062378057) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt The Hunt - Megan Shepherd - böcker (9780062243089) Bokhandel
Cicero's De Provinciis Consularibus Oratio - Luca (INT) Grillo - böcker (9780190224585) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Die 50 Besteen Denksportspiele für Kindergruppen. Don Bosco Minispielothek - rosamarie Portmann - böcker (9783769818642) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Geologist - Weigl - böcker (9781791109233) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar blå Heron - Avi - böcker (9780380720439) BokhandelThe Comeback Kids Book 12 the rödwood Forest - Penelope Dyan - böcker (9781614770817) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Lamantin - Markus J. Beyer - böcker (9783943987782) Bokhandel
Pet Food Tester - Virginia Loh-Hagan - böcker (9781634712941) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Les Elemens D'Euclide - Euclid - böcker (9781340752217) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Alfons Lernwelt Lernsoftware Deutsch 2 - - böcker (9783507602724) Bokhandel
Magnet Power - Thomas Kingsley Troupe - böcker (9781404880702) Bokhandel
Storyfun Level 4. Home Fun Booklet - - böcker (9783125352285) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetHinterindische Länder Und Völker Reisen in Den Flussgebieten Des Irrawaddy Und Mekong - Friedrich Von Hellwald - pocket (9780274756827) BokhandelLivre de Färgiage Animaux Robots 1 - Nick Snels - böcker (9781982066505) BokhandelMary of Marion Isle - G. Haggard - böcker (9785521077625) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Human Physiology - Percy guldthwait Stiles - böcker (9780344193323) Bokhandel
Cooper's Smile - Jerri Kay Lincoln - böcker (9781938322327) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenMapping Where People Work - Jen grön - böcker (9781526305107) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Mira Express 2 Pupil Book - Anneli McLachlan - pocket (9780435391614) Bokhandel