Daily Rituals - Mason Currey - böcker (9781447271475) Bokhandel


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Johan Skytte stormaktstidens lärare - David Lindén - böcker (9789173539616) Bokhandel

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
The Aryan Race - Charles Morris - böcker (9780344212260) Bokhandel
Thinking Fast and Slow - Daniel Kahneman - böcker (9780606275644) Bokhandel

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenRäfvhonan - Anna Laestadius Larsson - pocket (9789164205742) Bokhandel Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Inte utan min långpanna - - böcker (9789173873680) Bokhandel
Som ett eko - Diana Gabaldon - böcker (9789170028335) Bokhandel

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Naturvetenskapens bärande idéer 2uppl För lärare f-6 - Mats Areskoug Margareta Ekborg Britt Lindahl Maria Rosberg - böcker (9789140696885) Bokhandel

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
18 Nybro Sverigeserien Topo50 Skala 1 50 000 - - böcker (9789113085814) Bokhandel

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Sommardöden - Mons Kallentoft - böcker (9789170362880) BokhandelThe Republic - Plato - böcker (9781857150988) Bokhandelvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Azincourt - Bernard Cornwell - cd-bok (9789186615499) Bokhandel
Bug Girl - Benjamin Harper - böcker (9781250158833) Bokhandel

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Lätta fakta om bilar - Per Straarup Söndergaard - böcker (9789175672779) Bokhandel

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. History of the Communist Party of Great Britain 1927-41 - Noreen Branson - böcker (9780853156123) Bokhandel
Extern VD - så lyckas du 15 framgångsnycklar för VD i ägarledda företag - Agneta Olsson Annika Hall - böcker (9789147122318) Bokhandel
Hjälp vi har fått barnbarn - Erik Sidenbladh - böcker (9789174245844) Bokhandel

På tisdagen godkände ministerrådetThe Raid - Alex Paknadel - böcker (9781785858659) BokhandelHej Glada björn - Carles Ballesteros - böcker (9789174691818) BokhandelLegenden om Sleepy Hollow - Washington Irving Saviour Pirödta - böcker (9789176631270) Bokhandel den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
blåprint A version 3.0 Facit - Christer Lundfall Ralf Nyström - böcker (9789147121021) Bokhandel
Ingenting och allting - Nicola Yoon - böcker (9789163889448) Bokhandel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenOm du såg mig nu - Sofia Nordin - pocket (9789129707861) Bokhandel anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Sveriges första globala århundrade en 1700-talshistoria - Leos Müller - böcker (9789175043388) Bokhandel